કોવિડિઓ-૧૯ જ્હોન્સ હોપકિન્સ બ્લૂમબર્ગ સ્કૂલ ઓફ પબ્લિક હેલ્થ ખાતે વિદ્યાર્થીઓ અને ફેકલ્ટીની આગેવાની હેઠળની એક પહેલ છે જેનો હેતુ બહુવિધ ભાષાઓમાં કોવીડ-૧૯ વિશે વિજ્ઞાન-આધારિત માહિતી પ્રસારિત કરવાનો છે. અમે વિશ્વવ્યાપી કોવીડ-૧૯ મહામારી, જેના કારણે વિશ્વભમાં ઘણા લોકોએ જીવ…

As governors, mayors, and public health leaders joined recent mass protests across the US, some critics have cried foul—charging them with hypocrisy and political motivations for suddenly downplaying the importance of aggressive social distancing, The Washington Post…

A COVID-19 survivor in her 20s received a double lung transplant last week after being on a ventilator and heart-lung machine for nearly 2 months, AP reports.   The procedure is believed to be the first of its kind in the US.  

Could existing polio vaccines be used to fight coronavirus?   Researchers—including Robert Gallo, who helped discover HIV—are seeking funding to test their theory, making their case in Science this week.   They argue that live attenuated vaccines can trigger “interferon and…

COVIDEO-19 bụ ebumnuche nke ụmụ akwụkwọ na ndị na-alụ ọlụ n’ime ngalaba nke Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health gbadoro ụkwụ na ịgbasa ozi sitere na sayensị gbasara COVID19 n'ọtụtụ asụsụ. Anyị chọrọ ime ka ọ dịrị gị na ndị ị hụrụ n'anya mfe, ka ịmụ otú ị ga-esi…

What does contact tracing look like?   After 20 years with the Salt Lake County Public Health Department in Utah, Debbie Sorenesen has some idea. So do the dozens of brand new contact tracers the state has recruited since the pandemic began—more than tripling its number of…

Lockdowns are winding down even as coronavirus cases continue to rise in at least 20 US states, NPR reports. And the US has now reached 2 million confirmed cases—a chilling milestone.  

A backpedaling WHO clarified its Monday statement that asymptomatic COVID-19 transmission appears to be rare, NPR's Goats and Soda reports. Maria Van Kerkhove, the WHO’s technical lead for health emergencies, said yesterday that she was responding to a journalist's…

The white upper classes initially brought COVID-19 to Brazil, but now poorer black and mixed-race communities are being particularly hard-hit.   As in the US, research has shown that COVID-19 is deadlier for black Brazilians than for whites, driven by stark health…

The WHO called into question the extent that asymptomatic people are spreading COVID-19, launching a global debate, The Hill reports.